مشتریان خود را مد نظر داشته باشید تا به حال وب سایت های زیادی توسعه یافته اند. تصمیم گیرندگان ممکن است تا به حال جلسات طوفان مغزهای زیادی را سپری کرده باشند تا به یک نتیجه خوب برسند. طراحی سایت ما می بایست به گونه ای باشد که بتواند تمام اهداف ما را در کنار رضایت مشتری برآورده سازد. طراحی...