بعد از گذشت تقریبا دو سال از آخرین آپدیت گوگل ، آخرین تغییر و به روز رسانی گوگل در مورد الگوریتم پنگوئن در ماه اکتبر سال 2016 صورت گرفت. این رو نمایی از بسیاری از جهات غیر معمول به شمار میرفت. درهفته های گذشته خبرهای زیادی در مورد بازسازی و ترمیم این الگوریتم شنیده بودیم. اما این مقاله...