وقتی که صحبت از ایجاد مقاله برای وب سایت ها یا وبلاگ ها می شود کسانی که مسئول انجام این کارهستند بیشترین سعی و تلاش خود را برای بخش های بدنه مقاله انجام می دهند. و بیشتر افراد به بخش هایی مانند عنوان یا تیتر مقاله ، چکیده و کلمات کلیدی اهمیتی نمی دهند. اما باید بدانید که بیشترین بار موفقیت...