۱-نداشتن سئو به معنای نداشتن بازدید از موتورهای جستجو است.اگر این کار را انجام ندهید موتورهای جستجو نمیتوانند شما را دسته بندی کنند و برای کلمات مرتبط با تجارتتان رنک دهی کنند ۲-سئوی داخل سایت و خارج سایت مورد نیاز است.برای رسیدن به نتایج مورد نیاز هر دوی اینها مورد نیاز است. ۳-رقبایتان را...