با گسترش اینترنت و استفاده از خدمات آن ، می توان به جرات گفت که همه برای یافتن پرسش های خود جایی به جز اینترنت را انتخاب نمی کنند. و این استفاده به حدی رسیده است که شاید بتون گفت که زندگی بدون داشتن اینترنت امکان پذیر نمی باشد. و نکته مهم اینکه استفاده از فضای وب مخصوص افراد خاصی نمی باشد....