وب سایت های موفق اصول مشابهی را در ساخت سایت خود رعایت کرده اند و باعث افزایش و جذب بازدیدکننده از وب سایت های خود شده اند . رعایت این نکات می تواند شما را بسیار در تبدیل فرد جستجو کننده به خریدار و مشتری برای وب سایت شما یاری نماید. اگرچه وب سایت هایی هستند که با وجود طراحی های بسیار ضعیف...