با پیشرفت تکنولوژی افراد سعی دارند تا بتوانند کارهای خود را با سرعت بیشتری انجام دهند و در کمترین زمان ممکن به خواسته های خود برسند. یکی از کارهایی که انجام آن برای مردم وقت گیر می باشد این است که بخواهند مقدمات سفر را آماده کنند. این مقدمات شامل تهیه بلیط ، رزور هتل و دیگر موارد می باشد....