اگر شما قصد راه اندازی وبسایت داشته باشید و به یک شرکت طراحی سایت مراجعه کنید به احتمال قوی دو گزینه را پیش روی شما قرار می‌دهند: 1. سایت ساز 2. برنامه نویسی اختصاصی . هریک از این گزینه‌ها با توجه به نیازهای مشتری می‌تواند کاربردهای خود را داشته باشد اما کدامیک از آنها برای شما مناسب‌تر...