همانطور که می دانید طراحی سایت فرایندی پرهزینه و زمان بر است. هیچ برنامه نویس و طراح سایتی تا به حال نتوانسته است در یک شب وب سایتی را برای فردی حقیقی یا حقوقی در یک شب راه اندازی کند. علی رغم این ها مسائل دیگری مانند سئو و بهینه سازی، پشتیبانی و سیستم امنیتی نیز وجود دارد که خود باعث...