آیا می خواهید اطمینان حاصل کنید که کاربران بلافاصله بعد از ورود به وب سایت شما از آن خارج می شوند؟ کافیست مطالب را به گونه ای قرار دهید که آنها نتوانند بخوبی به مطلب مورد نظر خود دست یابند. آیا می خواهید که کاربران بعد از ورود به وب سایت شما مدتی در آن بمانند و برای دیدن دیگر بخش ها بر روی...