Pagination یا همان صفحه بندی از جمله اصول اساسی در طراحی وب سایت است. که در صفحات مربوط به دسته بندی ، برچسب و فروشگاه کاربرد فراوانی دارد. میتوان گفت تقریبا همه سایت ها از مکانیزم طراحی سایت استفاده کرده اند اما اینکه چقدردر رعایت این اصول دقت کرده اند نیز بسیار مهم است. در این مقاله قصد...