آیا شما می دانید که کدام یک از فاکتورهای گوگل برای رتبه بندی نقش بیشتری دارد؟ من فکر می کنم که شما تصور می کنید لینک ها ، محتوا و بهینه سازی درون صفحه ای بیشترین تاثیررا دارد. درسته؟ همه این مواردی که گفته شد تاثیر بسیار زیادی رو در رتبه بندی سایت شماخواهند داشت اما در طول 10 سالی که در...