معرفی گوگل ادوردز در تبلیغات کلیکی گوگل ادوردز ، پلتفرم تبلیغات کلیکی (PPC) گوگل است که کسب و کارها را برای ساخت کمپین تبلیغاتی استفاده می شود. ادوردز در تبلیغات کلیکی به کاربران سرویس پرداخت به ازای هر کلیک را در موتور جستجوگر گوگل ارائه می دهد. بازاریابی کلیکی در گوگل ادوردز ارزشمند است...