Whois یک پروتکل برای کسب اطلاعات در مورد شبکه ها ، دامنه ها و میزبان ها می باشد. رکوردهای این whoisها شامل اطلاعات و داده هایی در مورد سازمان ها و اطلاعات تماس مربوط به این دامنه ها و شبکه ها می باشد. سرویس های Whois معولا داخل سرورهای Whois فعالیت دارند. هرکسی می تواند به این سرورها وصل...