در طول سال های اخیر طراحی سایت برای موبایل ها بسیار توسعه یافته است اما اینکه شما بدانید که چه کاری را باید انجام دهید و از کجا باید کار خود را آغاز کنید بسیار مهم می باشد. برای اینکه شما بتوانید طراحی سایت برای موبایل ایجاد کنید نیاز است تا بتوانید که اطلاعات زیادی داشته باشید زیرا این...