طراحی تجربه کای یا همان user Experience چیزی است که که احتمالا شما بیشتر در گشت و گذار اینترنتی با آن مواجهه شده اید. هنگامی که شما مشغول طراحی سایت هستید باید به این نکته توجه نمایید که باید سایت را به گونه ای طراحی کنید که در آن تمام نکات مربوط به نحوه تعامل کاربر با سایت در نظر گرفته...