این سوال پیش می آید که اگر وبسایت شما شبیه به وب سایت های دیگر باشد، برای بازدید کنندگان جذاب است یا خیر؟ از طرفی، طراحان وب می خواهند وب سایت شما را به نحوی طراحی کنند که متفاوت از وب سایت های دیگر به نظر آید. تفاوت با رقیبان گزینه خوبی است و بازدید کنندگان متوجه تفییرات خواهند شد. اما...