سخت ترین چالش در تجارت الکترونیک ، تبدیل بازدید کننده به مشتری است. شما ممکن است ترافیک بالایی داشته باشید اما مهم این است که مطمئن شوید فروشگاه مجازی شما برای خرید بهینه سازی شده است. در این مقاله ما بعضی توصیه ها را جهت افزایش تعداد کاربران در سراسر فرایند خرید، فراهم آورده ایم. استفاده...