اگر کسب و کارتان به صورت اینترنتی می باشد، اگر وب سایت خود را بهترین و اصلی ترین محصول خودتان تلقی می کنید و باور دارید که خوانندگان وب سایت شما مشتریانتان هستند، باید به شما این نکته را یادآوری کنیم که افراد وقت و سرمایه خود را صرف وب سایت شما نمی کنند. پس تغییرات و به روز رسانی طی مدت...