از این فکر که " انتقال به صفحه اول گوگل " یک موفقیت هست، خارج شوید. آیا این چیز خوبی هست؟ البته. اما این تنها بخشی از یک پازل بزرگتر است. خلاصه کلام: سعی کنید که اهداف، مخاطبان، و موضوعات تخصصی که وب سایت تان باید در آنها حضور داشته باشد را بشناسید. محتوا های بدرد بخور تولید کنید، سپس...