قرار دادن محتوا به مطالب وب سایت یعنی اینکه شما به صورت کاملا دقیق بدانید مشتری چه نوع مطالبی را از ما انتظار دارد و در راستای همین انتظار مطالبی را در وب سایت به انتشار برسانیم. اما پیش از شروع هر اقدامی برای ساخت سایت لازم است تا طراح با مشتری ارتباط برقرار کند . البته این ارتباط با...