ثبت وب سایت در موتورهای جستجوگر به عنوان مثال اگر می خواهید ببینید که گوگل شما را فهرست کرده است به این صورت جستجو کنید Site:example.com اگر صفحات وب سایت شما در موتورجستجوگر گوگل به نمایش درآمد یعنی در موتور جستجوگر گوگل فهرست یا ایندکس شده است. اگر به نمایش درنیاید، ممکن است وب سایت یا...