در ماه می سال 2016 ، گوگل میزان مشارکت فاکتورها و سیگنال های معرف تطبیق پذیر بودن سایت ها با دستگاه های تلفن هوشمند را افزایش داد. در فوریه 2016 ، صفحات سریع شده موبایل در میان نتایج جستجوی گوگل جای گرفت. در ژانویه 2016 ، موبایل ها به بخشی از راهنمای گوگل تبدیل شدند. در آپریل 2016 ، گوگل...