انتخاب روش درست در ساخت سایت به فاکتورهای زیادی از جمله هدف سایت ، نوع فعالیت سایت ، بودجه قرار گرفته در اختیار شما و میزان توجه به کاربران دارد. در اینجا قصد داریم نگاهی به طراحی سایت با استفاده از روش طراحی روان یا liquid design داشته باشیم و به بررسی نقاط ضعف و قدرت آن بپردازیم. نکته...