صاحبان کسب و کار بیش از هر زمان دیگری از اهمیت استفاده از سئو در تجارتشان اطلاع دارند.اما یادگیری سئو میتواند کمی زمانبر باشد.به همین دلیل خیلی ها از یادگیری آن وحشت دارند. نکات اساسی سئو سایت ۱-به وب سایتتان یک وبلاگ اضافه کنید.این کار ایجاد صفحات جدید و مطالب به وب سایت را آسان میکند...