بیشتر عکاسان هنری دوست دارند تا در کنار کار عکاسی خود یک تجارت کوچک هم داشته باشند و بتوانند عکس های خود را به فروش نیز برسانند. همچنین امروزه افراد دیگر زمان خود را برای رفتن به نمایشگاه های عکاسی صرف نکرده و حتی حاضر نیستند که تلفن بزنند. اما وقتی که شما یک وب سایت داشته باشید دیگر...