با استفاده از سایت ساز شما میتوانید بدون داشتن هیچ دانشی در مورد کد نویسی و طراحی سایت صاحب یک وب سایت شوید. مکانیزم ساخت سایت بدین صورت است که کافیست شما فقط از روند مشخص شده در سایت ساز ها پیروی کرده تا یک سایت طراحی کنید . گرچه هر سایت ساز ی برای خود می تواند مکانیزم خاصی داشته باشد اما...