در اواخر سال 2010 ، گوگل اعلام کرد که سرعت سایت به یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد ترافیک به صورت طبیعی در بین الگوریتم های رتبه بندی قرار گرفته است. شما باید بدانید که بهبود سرعت سایت یک کار سخت می باشد. این کار مستلزم یک برنامه ریزی دقیق ، منابع مشخص ، اجراهای سریع و تست ها وارزیابی های...