ساخت سایت هر کسی که در باشگاه شما حضور داشته باشد مانند مدیران ، رئیس ها ، اعضا و دیگر افراد می توانند به راحتی برای باشگاه یک وب سایت ایجاد نمایند. این کار بسیار آسان است و شما می توانید آن را به راحتی ثبت نمایید. در واقع هیچ چیزی برای نصب کردن وجود ندارد و شما می توانید از هر جایی به...