ساخت سایت مپ

سایت مپ ( Sitemap ) چیست و انواع سایت مپ ها

سایت مپ ( sitemap ) فایلی است که از طریق آن لیست کلیه صفحات وب سایت به موتورهای جستجو معرفی می شود. سایت مپ ساختار صفحات وب سایت و یا سازماندهی صفحات را در اختیار موتورهای جستجو قرار می دهد. توسط سایت مپ کرولرهای موتورهای جستجو می توانند به صفحات وب سایت دسترسی داشته باشند. اگر صفحات وب...

کاربردنقشه سایت (sitemap) و فیدها درسایت شما

نقشه های سایت می توانند دارای فرمت های XML Sitemap ، RSS و یا Atom باشند. تفاوت مهم میان این فرمت ها آن است که XML Sitemap ها کلیت مجموعه URL ها را در یک سایت تعریف می کنند . در حالی که فیدهای RSS/Atom تغییرات اخیر را نشان می دهند. این موضوع مفاهیم مهمی دارد: XML sitemap ها اغلب حجم زیادی...
پابرگی سایت