۱-بازاریابی شبکه های اجتماعی جزئی از سئو است.آن را درک کنید . هرچقدر سایتهایی مثل فیسبوک اینستاگرام و پین ترست را بهتر درک کنید ، در سرچ رقابت بهری خواهید داشت ۲-برای اینکه ویدیو توسط عنکبوت گوگل پیدا شود "نقشه ی سایت " ویدیو های سایت را بسازید و در اکانت Google Webmaster قرار دهید ۳-در...