ساخت لینک

۲۰ مورداز نکات شروع کار با سئو

صاحبان کسب و کار بیش از هر زمان دیگری از اهمیت استفاده از سئو در تجارتشان اطلاع دارند.اما یادگیری سئو میتواند کمی زمانبر باشد.به همین دلیل خیلی ها از یادگیری آن وحشت دارند. نکات اساسی سئو سایت ۱-به وب سایتتان یک وبلاگ اضافه کنید.این کار ایجاد صفحات جدید و مطالب به وب سایت را آسان میکند...

راه های بدست آوردن لینک های با ارزش

روش های متفاوتی به ذهن آدمی می رسد که چگونه از دیگر سایت ها لینک بگیرد. با توجه به تغییرات اساسی گوگل که توجه خاصی به مرتبط بودن لینک با موضوع صفحه لینک دهنده دارد گرفتن لینک با ارزش یکی از عوامل مهم در سئو به حساب می آید. نوشتن یک مطلب خوب و کاربردی می تواند برای گرفتن لینک با ارزش کافی...
پابرگی سایت