سایت های فعلی رستوران ها اکنون دارای یک طراحی قدیمی وخسته کننده است که باعث می شود تجربه کاربری بازدیدکنندگان به شدت کاهش پیدا کند. و ممکن است شما به سایت های رستورانی زیادی مراجعه کرده باشید و خواهید دید که طراحی آنها واقعا ضعیف بوده است. آنها در این وب سایت ها از یک موسیقی پس زمینه که...