اگر شما مدیر بیمارستان هستید و یا اینکه یک پزشک حرفه ای که مسئولیت مدیریت سایت بیمارستان به عهده شماست حتما به فکر ایجاد راه هایی برای بروز رسانی آن به صورت مدرن تر ، کاربر پسند تر و در جهت اهداف تجاری شما می باشد. اما اگر شما هنوز برای بیمارستان خود وب سایت ندارید پس باید این مقاله را...