امروزه روش های زیادی در طراحی وب سایت ها معرفی شده است که ممکن است در اینترنت با آنها زیاد مواجه شده باشید. اما شاید بتوان گفت که با وجود همه این روش ها هنوز هم چیزهای مختلف زیادی وجود دارد که باید بدانیم تا بتوانیم یک سایت با معیارهای خوب طراحی کنیم . در این مقاله قصد داریم تا نکاتی را...