سرورهای سیستم نام دامنه که به اختصار به آنها سرورهای DNS نیز گفته می شود نوعی سیستم کتابخانه ای شبکه ای است که برای تبدیل نام ها URL به آی پی در نظر گرفته شده است. اگر کامپیوتر شما به این سرورها متصل نباشد هرگز قادر نیست تا هیچ صفحه وب یا آدرس وب سایتی را برای شما به نمایش آورد. و به دلیل...