اعتبار صفحه یا همان Page Authority یک الگوریتم برای سنجش اعتبار سایت شما می باشد. در هنگام ساخت سایت علاوه بر درنظر گرفتن پیج رنک باید به این مقوله نیز توجه داشته باشیم زیرا یکی از الگوریتم های تعیین کننده در رتبه بندی سایت ها می باشد که به نوعی به موزات هم عمل می کنند اما با ساختاری کمی...