حتما همه شما تا به حال در چنین شرایطی قرار گرفته اید ، روبروی کامپیوتر خود نشسته و منتظر بارگذاری یک صفحه هستید و همینطور که ثانیه های بیشتری را منتظر بارگذاری آن هستید ازمیزان صبر و حوصله شما نیز کاسته خواهدشد. در زمانه ای که مردم بسیار عجول و کم تحمل هستند داشتن یک وب سایت با سرعت لود...