امروزه طراحی سایت های فروشگاهی بسیار راحت شده است. با تمامی گزینه هایی که شما در میزبانی وب ، قالب های آماده و برنامه های سبد خرید دارید. اما برای شما که تازه وارد این قضیه میخواهید شوید باید نکات زیادی را مد نظر داشته باشید تا بتوانید بهترین حضور خود را در اولین گام ورود به فضای مجازی و...