وب سایت شما چیزی به جز یک بروشور اینترنتی از روش های شما نیست. مطمئن باشید که طراحی سایت شما به گونه ای بوده است که شامل عکس هایی از مطب شما ، توصیفی از خدمات دندانپزشکی که شما ارائه می کنید ، شامل آدرس ایمیل و آدرس فیزیکی و شماره تلفن های شما باشد. و این ها ابزارهایی برای جذب بیماران می...