امروزه با افزایش نفوذ اینترنت در تلفن های هوشمند ودسترسی آسان افراد به آن از طریق این دستگاه ها قطعا نیاز خواهد بود که در مورد ساخت سایت برای نمایش در این دستگاه ها یک تجدید نظر صورت گیرد زیرا تفاوت پهنای باند برای جستجو از طریق تلفن همراه با لپ تاپ یا کامپیوتر خانگی بسیار متفاوت است. از...