امروزه بیشتر سازمان ها و آژانس های بیمه درآمد خود را از طریق حق کمیسیون های حاصل از مبالغ سالانه بیمه به دست می آورند. این نوع از درآمد در سالیان اخیر تبدیل به پای ثابت همه شرکت های بیمه شده است. و می توان به جرات گفت که برای به دست آوردن مشتریان بیشتر عملا این شرکت ها هیچ راه حل دیگری...