به منظور حفظ کیفیت نتایج جستجو در گوگل ، ما فعالیت‌های اتوماتیک و دستی‌ برای سایت هایی به انجام میرسانیم که از قوانین وبمستر ما سر پیچی‌ میکنند. هنگامی که سایت شما در حال انجام یک manual action می‌باشد، شما میتوانید در صفحه manual actions در search console تائید کنید که این فعالیت در کدام...