همانطور که می دانید نوشتن یک مقاله یا محتوا ی درست و مفید یک کار حرفه ای می باشد. فردی که این کار را انجام می دهد باید به تکنیک های مقاله نویسی آشنا باشد. همچنان باید به تکنیک هایی که در مورد نوشتن مقالات وب وجود دارد نیز احاطه داشته باشد تا مقالات او از لحاظ موتورهای جستجوگر نیز قابلیت...