-محبوبترین مقالات بیشتر روی چه احساساتی دست گذاشتند؟ -چه نوع مطالبی بیشتر به اشتراک گذاشته شدند؟ ( لیست / اینفوگرافیک ) – خوانندگان دوست دارند مطالب بلند را به اشتراک بگذارند یا کوتاه؟ ایده آل ترین حجم چیست؟ – آیا اعتماد در به اشتراک گذاری مقاله نقش مهمی ایفا میکند؟ – تاثیر داشتن یک عکس در...