ابر چیست ؟ ابر در کجا قراردارد؟ آیا ما الان در ابر هستیم؟ این ها شاید سوالاتی باشد که شما تا به حال از خود کرده اید. عبارت پردازش ابری امروزه در همه جا گفته و شنیده میشود. در ساده ترین تعریف باید گفت که پردازش ابری عبارت است از ذخیره و دسترسی به داده ها و برنامه ها بر روی اینترنت بدون...