نکات و قوانین زیادی جهت درنظر گرفتن در سایت وجود دارند که تاثیر زیادی بر روی رتبه سایت شما در گوگل و سایر موتور جستجوها دارند اما بهتر است بدانیم گوگل میزان درستی انجام این امور را از چه طریقی می آزماید. هدف: رعایت نکات مهم در حین تولید محتوا ی یک صفحه و در نتیجه ارتقای جایگاه سایت در گوگل...