مراحل راه اندازی وب سایت چیست؟ • انتخاب نام مناسب براي سایت • ثبت نام وب سایت یا دامنه و اجاره میزبانی جهت بارگذاری اطلاعات وب سایت • هدف گذاری ، بررسی رقبا و تحلیل لطلاعات شرکت • طراحی قالب گرافیکی وب سایت • برنامه نویسی بخشهای مورد نظر • تست و راه اندازی اولیه • تحلیل آماری وب سایت •...