نقش رنگ ها در طراحی سایت

5 رنگی که شما نباید در طراحی سایت از آن استفاده کنید

وب امروزی با سرعت زیادی درحال تبدیل شدن به یک فضای بصری قوی می باشد. درست است که محتوای خوب نقش بسیار فراوانی در طراحی سایت دارد اما باید بدانید که ظاهر زیبا می تواند کمک کند تا شمابتوانید محتوا ی خوب خود را به نحو مطلوب تری عرضه نمایید. برای یک طراحی قوی و حرفه ای ، این کار یک مشکل بزرگ...

چند نمونه طراحی سایت متداول در سال 2015

شواهد نشان می دهد که روند های سطح بالائی برای طراحی وجود دارد که به طرح های غیر معمولی معروف هستند. غیر معمولی از آن جهت که آن ها از قانون ثابتی و سیستم از پیش تعریف شده ای پیروی نمی کنند. اما این طرح ها بسیار متداول هستند چرا که می توان صد ها وب سایت یافت که به این سبک طراحی شده اند. چیزی...
پابرگی سایت