هرچه قدر که بتوانید در هنگام ساخت سایت خود آن را ساده تر طراحی نمایید تاثیر بیشتری در رضایت مندی بازدیدکنندگان از سایت شما را دارد. زیرا شما فارغ از پیچیدگی های ظاهری کاری کرده اید تا کاربران و بازدیدکنندگان از سایت شما به راحتی بتوانند به بخش های مد نظر در سایت دسترسی پیدا کنند. تا بدین...